POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

ABAST DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, realitzar comentaris, etc… i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privadesa.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES SEVES DADES PERSONALS?

En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 (RGPD), informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractats per PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L. amb NIF B55180996 i amb domicili al Carrer Santiago Rusiñol 15, Polígon Industrial Mas d’en Bosch, 17500 de Ripoll i correu electrònic info@planasforestaljardineria.com.

QUI ÉS EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L. i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: info@planasforestaljardineria.com.

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN I QUINA FINALITAT TENEN?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

ApartatDadesFinalitat
Alta subscritCorreu electrònicAmb el seu consentiment enviar informació comercial. Legitimat amb el seu consentiment.
Comanda onlineNom, correu electrònic, NIF, adreça i telèfonCreació del compte per realitzar comandes i beneficiar programa fidelització. Legitimat per la relació contractual.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Utilitzem eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

De qualsevol dels apartats anteriors, pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per correu o correu electònic a l’empresa PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L.

PER QUINA RAÓ UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual.

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim d’empresa per mostrar-li serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.

4.- Compliment d’obligacions imposades per Llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment a qualsevol moment en la següent adreça: info@planasforestaljardineria.com.

DADES NO PERTINENTS

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L. adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari a tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent a la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES?

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L., solament cedirà les seves dades en aquells serveis en els quals s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

MESURES DE SEGURETAT

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L. assegura l’absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a portar a la disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

DretsContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades pel Venedor.info@planasforestaljardineria.com
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractamentPodràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:

 

• Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades

• Quan el Venedor no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l’adreça info@planasforestaljardineria.com

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

Venda, lloguer i reparació de maquinària i els seus accesoris.

Legal

Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU