Condicions generals de venda

La contractació dels productes i serveis de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L., pressuposa, en tot cas, l’acceptació de les Condicions Generals de Venda vigents en cada moment. Cada vegada que es contracti amb PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. la compra dels seus productes o la prestació dels seus serveis, es recomana la lectura de les Condicions Generals de Venda disponibles durant tot el procés de compra.

Compravenda de productes

Tots els productes que estan disponibles en PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. apareixen en pantalla, i van acompanyats d’una descripció de producte, preu i en la mesura possible amb les seves característiques, així com d’una altra informació d’interès. En cas de no tenir algun article en existència, s’informarà expressament.

Els productes adquirits en línia podran ser lliurats en el lloc indicat pel Client, o bé hauran de ser recollits a les instal.lacions de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. en cas que en la fitxa del producte així s’indiqui (per tal d’oferir les instruccions necessàries per a l’ús i posada en funcionament del Producte).

Si en el procés de comanda, algun dels Productes sol·licitats no estan disponibles, PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. informarà al Client mitjançant correu electrònic o telèfon.

Preus

Els preus aplicables als productes són els que figuren en el moment de la comanda, inclouen l’IVA vigent i vénen expressats en Euros. Són preus vigents, llevat d’error tipogràfic. Un cop rebuda una comanda, PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. es reserva el dret de variar els preus en qualsevol moment per raons objectives com, per errors tipogràfics, errors del sistema o intervenció de tercers sense consentiment de PLANAS FORESTAL I JARIDNERIA, S.L. tenint la potestat el comprador de poder rescindir el contracte si el preu final resultés superior a l’inicialment estipulat.

Les ofertes sobre productes i articles determinats es mostraran a la secció d’ofertes de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. o s’indicarà a la fitxa del producte o servei i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla. D’acord a la seva política comercial, PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. podrà realitzar variacions finals del preu, ja sigui per fidelització, per adquisició de productes de certa rellevància, oferta de productes així com altres motius pugui acordar PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. en un determinat moment. No obstant, serà PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. qui ofereixi aquests descomptes i ofertes de forma lliure i voluntària, a qui estimi oportú. Aquests descomptes no podran ser exigits o sol·licitats pel client.

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. remetrà als clients la factura de compra dels productes adquirits juntament amb la comanda corresponent, en el moment del lliurament.

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. no es fa responsable d’inexactituds en la informació sobre els articles provocats per errors tipogràfics, errors del sistema o intervenció de tercers sense consentiment. PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. no es responsabilitza per les expectatives que les imatges dels productes puguin crear en els usuaris i clients al marge de les especificacions indicades de manera expressa i clara en les seves respectives fitxes tècniques.

Forma de Pagament

Les compres dels productes i serveis de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. podran pagar-se mitjançant:

  • Targeta de crèdit
  • Transferència bancària
  • Paypal

Com a sistema de pagament electrònic, PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. està adscrit a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de Banc Sabadell. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (“Security Socket Layers”) per garantir la màxima seguretat dels mateixos, no podent ser interceptats durant la seva transmissió per la xarxa. Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades, sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda del Banc).

En el cas del pagament per transferència bancària, s’indicarà un número de compte on s’ha d’abonar l’import total de la comanda, i la comanda s’enviarà una vegada rebuda la confirmació de l’esmentada transferència. El client comptarà amb un període de 5 dies per efectuar la transferència bancària al número de compte que se li indiqui. La tramitació de la comanda s’iniciarà quan PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. confirmi haver rebut aquesta transferència i comprovi que l’import de la transferència és correcte.

Si ho desitja, pagui les seves compres de forma segura amb la plataforma PayPal. Un sistema segur, ja que pot comprar amb total seguretat sense facilitar les dades de la seva targeta de crèdit i simple, efectuant el pagament de les seves comandes amb segons.

Comanda mínima

No s’estableix mínim de comanda.

Despeses de transport

El cost aplicable a les despeses de transport variarà en funció del total de l’import de la comanda (IVA Inclòs) segons el següent escalat:

  • Des de 0€ fins 199,99€: Cost 7,99€
  • Des de 200€ Cost 0,00€

Aquests imports seran vàlids per el territori peninsular Espanyol (exceptuant les Balears, Canàries, Ceuta i Melilla).

Els enviaments es realitzen a través de l’empresa NACEX.

El cost dels ports podrà variar si la mercaderia excedeix el pes màxim de 20 kg o del volum de 0,125 metres cúbics (caixa de 50 x 50 x 50 cm).

Per a trameses a altres zones o condicions de pes i cubicatge diferents, PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. es posarà en contacte amb el client per confirmar el preu de transport definitiu.

Entrega

Els productes adquirits s’entregaran a la persona i en la adreça indicada, el termini d’entrega de la comanda serà no superior a 7 dies (generalment 48 hores), llevat d’en casos de ruptura d’estoc, en els quals s’informarà del nou termini. Indiquem que els dissabtes i els diumenges no es realitzaran servei d’entrega.

Abans de finalitzar la comanda, l’usuari registrat ha de comprovar l’import de la compra i l’adreça d’enviament de la comanda. L’adreça d’enviament sempre serà per defecte la direcció que el client inclou en el formulari de registre. Si l’Usuari desitja que l’adreça d’enviament sigui una altra, haurà de modificar-la en el carret de la compra abans de finalitzar la comanda.

Les comandes sortiran el mateix dia que es rebi el pagament de la mateixa, sempre i quan aquest s’efectui abans de les 14:00 hores. Si s’efectua en horari posterior, la tramitació de la comanda no s’iniciarà fins al dia laborable següent.

El receptor està obligat a comprovar que el nombre d’embalatges lliurats coincideix amb el que figura a l’albarà de lliurament i indicar clarament en l’albarà si hi ha alguna incidència (trencament, obertura de borsa, embalatge defectuós …) en la comanda.

La conformitat del client en el registre de l’empresa de missatgeria implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda pel que fa a condicions defectuoses del lliurament es refereix.
La comanda viatja al seu destí a tot risc, estant el cost de dita assegurança inclòs en el cost del transport. Tant per a fer efectiu l’assegurança com per a esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faci constar en el Albarà de Lliurament de l’empresa de missatgeria, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o al seu embalatge (obertura de la borsa on es inclou la comanda, etc …). També és imprescindible que es comuniqui aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores a PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L.

Devolució

Si quan rebi la seva comanda no queda satisfet/a, té un termini de set dies, a comptar des de la data de recepció per contactar amb PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. per executar el dret de devolució (segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista).*
Les despeses de transport originades per la devolució del producte seran a càrrec del client. Així mateix no està inclòs en l’import de la devolució, el cost del transport del primer lliurament. Aquesta despesa també serà per compte del client, així com les comissions bancàries que tinguin lloc per a la realització de la devolució.

Qualsevol devolució haurà d’estar aprovada prèviament per PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L., mitjançant correu electrònic en què el client haurà d’indicar:
– Referència de la comanda
– Número de sèrie
– Causa de la devolució

Una vegada autoritzada la devolució per PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L.
se li comunicarà al client per correu electrònic o telèfon que té un termini màxim de 10 dies per enviar el producte a la següent adreça:

PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L.
c/ Santiago Rusiñol, 15 (Polígon Industrial Mas d’en Bosch) de Ripoll (17500).
Telf.: 972 70 27 56
e-mail: info@planasforestaljardineria.com

Una vegada rebuda la mercaderia als nostres magatzems, prèvia comprovació de l’estat de la mateixa i que es trobi en perfecte estat per tornar a vendre-la novament, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client. No s’acceptaran devolucions que presentin desperfectes a l’embalatge original o que no disposin de tots els accessoris del producte.
* El dret de desistiment del comprador no implica la imposició de penalitat alguna, però haurà d’indemnitzar, en el seu cas, els desperfectes de l’objecte de la compra.

Garanties

Els terminis i les condicions de garantia són els establerts per cada fabricant per a cada producte.

Obligacions i responsabilitat dels clients i usuaris

L’usuari s’obliga:

(i) a no utilitzar PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei;

(ii) a abstenir-se de dur a terme qualsevol conducta que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. o de tercers, o que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat;

(iii) a abstenir-se de dur a terme qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. o a qualsevol tercer, així com introduir o difondre a la xarxa programes, virus o, en general, qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers;

(iv) a abstenir-se de realitzar qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris de la Xarxa;

(v) a informar-nos de qualsevol ús il·lícit del qual tingui coneixement. En tot cas, l’usuari mantindrà a PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. indemne davant qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que ens sigui presentada com a conseqüència de les accions o omissions anteriors. L’usuari serà responsable de la seguretat i ús de la seva contrasenya. Així mateix, ens haurà d’informar, tan aviat com sigui possible, de la pèrdua o ús no autoritzat de la seva contrasenya, en el cas del qual, estarem facultats per anul·lar el seu registre a PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. L’usuari s’abstindrà de reproduir, copiar, vendre o explotar de qualsevol manera tot o part dels continguts i funcionalitats de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. la utilització o dret d’accés al mateix. Qualsevol frau o abús comès en el marc de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA, S.L. podrà ser objecte de persecució administrativa o judicial.

Avís legal

Segons l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic informem que www.planasforestaljardineria.com és propietat de PLANAS FORESTAL I JARDINERIA S.L., amb NIF B55180996 i amb domicili al Carrer Santiago Rusiñol 15, Polígon Industrial Mas d’en Bosch, 17500 de Ripoll i registrat al Registre Mercantil de Girona, Tom 2941, Llibre 0, Foli 120, Full GI55705, Inscripció 1a. Pots contactar amb nosaltres a través del e-mail info@planasforestaljardineria.com.

Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquest web sense la corresponent autorització del propietari. Així mateix, també queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, imatge, logotips i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa del propietari. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la llei.

El propietari no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços ubicats en aquest web, si escau, segons el que estableix l’article 17 de la LSSI.

Aquest avís legal és d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web, que alhora, haurà d’acceptar la nostra de política de cookies.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web, hauran d’acceptar la nostra política de privacitat.

La present política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de l’estat Espanyol, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.